Chestiuni juridice

Întrucât în ultima perioadă ne-am extins activitatea, iar Fundația singură nu ne mai este de ajuns din punct de vedere juridic pentru a susține tot ce ne dorim să facem la Casa Paleologu, începând de mâine, întâi aprilie, ne vine în ajutor Biroul Casei SRL, care va prelua o parte din activitățile Fundației.

Astfel, Fundația Paleologu va avea de acum calitatea de asociat în cadrul societății Biroul Casei SRL. Împreună vor colabora în cadrul unor proiecte comune pe care le vor concepe și desfășura în conformitate cu scopul și obiectul de activitate al fiecăreia dintre ele.

Fundația va continua să desfășoare activitățile specifice de editură, precum și toate activitățile non-profit prevăzute în obiectul său de activitate, cum este, de exemplu, activitatea de acordare a unor burse pentru elevi și studenți și susținerea emisiunii Metope de la Radio Guerilla, iar Biroul Casei va prelua activitățile de organizare a unor evenimente și cursuri (online și offline, cum sunt webinariile, seminariile) destinate publicului larg.

Stați însă fără grijă, întrucât Fundația și Biroul Casei vor utiliza în comun domeniile de internet www.paleologu.ro și www.paleologu.com, iar dumneavoastră veți accesa la fel de ușor și în aceeași formă site-ul nostru.

Această schimbare nu va afecta nici modalitatea în care vă raportați la noi, pentru că suntem tot Casa Paleologu, marcă utilizată în comun atât de Fundație, cât și de Biroul Casei.

Ce va fi diferit însă este doar titularul persoanei cu care veți încheia contractele de achiziție a cursurilor. După cum veți vedea, nu veți mai regăsi Fundația decât în actele specifice activității non-profit, iar Biroul se va regăsi cu precădere în actele încheiate de dumneavoastră pentru călătorii de studiu, webinarii ș.a.m.d.