Renovăm și dereticăm prin casa noastră digitală. E posibil să mai întâmpinați probleme pe ici pe colo până terminăm. Vă rugăm să ne ajutați și să ne raportați problemele întâmpinate!

Burse

"Cursurile familiare" ale Casei găzduiesc oaspeți ce primesc burse integrale sau parțiale din partea Fundației Paleologu.

Tipurile de burse integrale pe care le oferim:

  • pentru elevi și studenți, cu limita de vârstă de 26 de ani.
  • pentru pensionari, fără limită de vârstă. 
  • pentru pedagogi - învățători și profesori din învățământul preuniversitar de stat sau privat.
  • pentru clerici - indiferent de confesiune.

Punctual, în funcție de activitatea pe care o desfășurăm, vom oferi și alte facilități oaspeților noștri - acestea vor fi specificate la finalul cursurilor sau evenimentelor pe care le publicăm pe site.

Modul prin care acordăm bursele integrale:

Vă puteți exprima dorința de a deveni bursierii Casei Paleologu cu minimum 5 zile calendaristice înainte de începerea cursului. Dacă cererea de bursă ajunge la noi mai târziu, există riscul să nu mai putem primi bursieri.  

Pentru participarea ca bursier la cursurile Casei Paleologu: 

  • trimiteți un email către vornicul Fundației, Joshua Pandele, la adresa de email [email protected], cu subiectul Bursele Fundației Paleologu.
  • ne indicați cursul la care doriți să participați, data de începere a acestuia, datele Dvs. de contact, scrieți o scrisoare de motivație de maximum 100 de cuvinte și ne trimiteți o copie scanată după carnetul de elev sau de student/ talonul de pensie. Din partea pedagogilor ne va fi de folos o dovadă scanată sau fotografiată a faptului că sînt învățători sau profesori angajați într-o instituție de stat sau privată.

Fundația are dreptul să respingă orice cerere de înscriere la bursele Casei Paleologu. În cazul în care veți trimite cererea în afara perioadei menționate mai sus, răspunsul nostru poate întârzia.

Un aplicant poate obține maximum 2 burse pe lună, iar selecția se va face de către lectorii fiecărui curs în parte.

Bursierii au datoria de a participa la cel puțin 75% din curs. În caz contrar, le va restrasă posibilitatea de a primi burse din partea fundației noastre.

Lista bursierilor va putea fi publicată în raportul anual al Fundației Paleologu.

Uneori îi rugăm pe bursieri să ne scrie un scurt text descriptiv (testimonial) de maximum 150 de cuvinte.