Burse

"Cursurile familiare" ale Casei găzduiesc oaspeți ce primesc burse integrale sau parțiale din partea Fundației Paleologu. Concret, vor putea participa la cursurile organizate de Casa Paleologu fără să fie nevoie să achite onorariul aferent.

Tipurile de burse integrale pe care le oferim:

  • pentru elevi și studenți, cu limita de vârstă de 26 de ani.
  • pentru pensionari, fără limită de vârstă. 
  • pentru pedagogi: învățători și profesori din învățământul preuniversitar de stat sau privat.
  • pentru clerici: indiferent de confesiune.

Punctual, în funcție de activitatea pe care o desfășurăm, vom oferi și alte facilități oaspeților noștri - acestea vor fi specificate la finalul cursurilor sau evenimentelor pe care le publicăm pe site.

Modul prin care acordăm bursele integrale:

- Pe pagina cursului la care doriți să aplicați ca bursier selectați opțiunea „Aplicați pentru bursă”. Va fi nevoie apoi să atașați o scurtă scrisoare de intenție (100-150 cuvinte) și un document care să ateste încadrarea dvs. la una dintre categoriile eligibile (carnetul de elev/student, adeverință care să ateste calitatea de de profesor/cleric, talon de pensie). Nu în ultimul rând, descărcați și completați contractul atașat.
Răspunsul vă va fi dat în cel mult 5 zile lucrătoare.

Vă puteți exprima dorința de a deveni bursierii Casei Paleologu cu minimum 5 zile calendaristice înainte de începerea cursului. Dacă cererea de bursă ajunge la noi mai târziu, există riscul să nu mai putem primi bursieri.  

Fundația are dreptul să respingă orice cerere de înscriere la bursele Casei Paleologu. În cazul în care veți trimite cererea în afara perioadei menționate mai sus, răspunsul nostru poate întârzia.

Un aplicant poate obține maximum 2 burse pe lună, iar selecția se va face de către lectorii fiecărui curs în parte.

Bursierii au datoria de a participa la cel puțin 75% din curs. În caz contrar, le va restrasă posibilitatea de a primi burse din partea fundației noastre.

Lista bursierilor va putea fi publicată în raportul anual al Fundației Paleologu.

Uneori îi rugăm pe bursieri să ne scrie un scurt text descriptiv (testimonial) de maximum 150 de cuvinte.