Mentorate individuale

Filozofie aplicată

Mentoratul de filozofie aplicată actualizează concepția antică a filozofiei ca mod de viață, ca ansamblu de exerciții spirituale cu finalitate practică și aplicabilitate în viața de zi cu zi. Consilierea filozofică s-a dezvoltat mult în ultimele decenii, insistînd pe virtuțiile terapeutice ale filozofiei. Mentoratul de filozofie aplicată oferă, în întîlniri individuale, o punere în perspectivă filozofică a problemelor existenței și o orientare personalizată în domeniul filozofiei aplicate.

Retorică

Mentoratul în retorică este un antrenament personalizat pentru cei care vor să-și îmbunătățească abilitățile oratorice și se adresează în mod special celor ce din punct de vedere profesional au nevoie să vorbească cît mai bine în public. Cicero observa deja că tipul de discurs trebuie să se potrivească personalității vorbitorului, începînd de la acordul dintre temperament și imaginea publică (“ethos” în antichitate, “brand” în zilele noastre), continuînd cu tipul de emoții (“pathos”) pe care le putem exprima în mod credibil și terminînd cu registrele și figurile de stil care exprimă cel mai adecvat felul nostru de a fi. Pe lîngă obișnuitele servicii de “logograf” (“speechwriter”), mentoratul în retorică oferă un antrenament oratoric complet. Modul de lucru este în întregime adaptabil la nevoile celor interesați. Prima întîlnire este de evaluare, după care urmează să se stabilească un onorariu și un calendar al întîlnirilor.

Dacă doriți să aflați detalii despre mentorate, scrieți-i Ispravnicului Ioana Prândurel la adresa de email [email protected]