Politica de protecţie a datelor personale

Despre GDPR
Probabil că deja ați auzit de noile prevederi ale UE cu privire la modul de colectare și stocare ale Datelor Personale pe care fiecare dintre noi le furnizează online oricărei entități comerciale. Noul Regulament UE 2016/679 - pe scurt GDPR - prevede un proces mai transparent și mult mai sigur de colectare și administrare a datelor personale pe care cu toții le furnizam atunci când tranzacționăm online.  
Mai jos veți găsi o descriere detaliată a datelor pe care le colectăm de la Dvs. prin înscriere la newsletter (scopuri de marketing), dar și ale datelor pe care le colectăm pentru efectuarea de înscrieri la cursuri, participări la evenimente, participări la călătorii de studiu, burse şi altele (executarea contractului). De asemenea vom specifica ce facem cu aceste date și cum puteți avea oricând acces la ele. 
 

 

Politica de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care Fundația Paleologu, denumită în cele ce urmează Casa Paleologu, colectează, utilizează şi gestionează informaţiile cu caracter personal. Casa Paleologu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale  Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum, dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE.

În legătură cu toate solicitările legate de datele dumneavoastră, de protecţia datelor în cadrul Casei Paleologu sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către: Fundația Paleologu, strada Armenească nr. 34, sector 2, București, adresa de email: [email protected]

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Casa Paleologu prelucrează date cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru efectuarea înscrierilor la cursuri, participării dumneavoastră la evenimente, călătorii de studiu, burse sau pentru alte servicii și evenimente.

Având ca temei executarea unui contract, atunci când vă înscrieți pe site-ul Casei Paleologu și în vederea participării la evenimentele ori la cursurile organizate de noi, prelucrăm următoatele categorii de date:

- adresă de email - vă scriem email-uri legat de înscrierea dumneavoastră la cursurile sau evenimentele Casei Paleologu, de confirmări, vă transmitem facturi, vă anunţăm ce bibliografii de cursuri veţi avea;

- nume şi prenume - le folosim când vă scriem email-uri legat de înscrierea dumneavoastră la cursurile sau evenimentele Casei Paleologu, de confirmări, vă transmitem facturi, vă anunţăm ce bibliografii de cursuri veţi avea la cursurile la care sunteţi înregistraţi, le transmitem celor cu care organizăm călătoriile de studiu și furnizorilor noştri de servicii de contabilitate;

- număr de telefon - îl folosim pentru a vă contacta de urgenţă, pentru a vă trimite remindere legate de cursurile la care sunteţi înscrişi şi pentru a vă solicita răspuns la cerinţele legate de călătoriile de studii sau de burse;

- adresă - folosim adresa numai pentru facturile fiscale;

- alte date din cartea de identitate - le folosim pentru înscrierea la călătorii de studiu şi le transmitem celor cu care lucrăm pentru a le organiza.

Prelucrarea datelor de mai sus este importantă pentru a putea desfășura contractul de participare și/sau de achiziție a produselor noastre, refuzul furnizării făcând imposibilă executarea obligațiilor legale și contractuale ale Casei Paleologu.

Prelucrăm, de asemenea, informații legate de cursurile la care aţi participat, pe le folosim pentru a vă cunoaşte preferinţele faţă de temele cursurilor noastre şi a crea teme legate de acestea. În acest caz, temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim.

Având ca temei juridic consimțământul dumneavoastră, vă transmitem newslettere ce conțin informații despre cursurile și evenimentele organizate de Casa Paleologu. În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail [email protected] Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare și datele de contact , în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dumneavoastră, atunci când completați diverse formulare sau comandați servicii specifice Casei.

Categorii de date personale stocate

Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm sunt următoarele: nume, adresă, data naşterii, sexul, limba preferată, informaţii financiare, inclusiv cardul de credit sau debit sau alte informaţii de plată, CNP, telefon, email, istoricul serviciilor cumpărare de la Casa Paleologu.

 „Plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale -  www.facebook.com. Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale. Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială, browser-ul dumneavoastră va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul dumneavoastră şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul reţelei sociale primeşte informaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea socială şi este salvată acolo. Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet. În ceea ce privește politica de utilizare a datelor a Facebook, puteți obține informații suplimentare la adresa http://www.facebook.com/policy.php.

Petru îmbunătățirea serviciilor noastre utilizăm Facebook Pixel. Descrierea  pixelului Facebook o găsiți la adresa https://web.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel?_rdc=1&_rdrn

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile Regulamentului  UE 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul de acces – aveți dreptul să obțineți de la Casa Paleologu confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum și informații privind specificul prelucrării;dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete. Vă invităm ca atunci când au intervenit modificări în datele dumneavoastră personale, relevante pentru relația contractuală cu Casa Paleologu, să ne aduceți la cunoștință noile date;dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat") – aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale;dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care datele sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele  într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – aveți dreptul vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Casei Paleologu, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare – aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal - aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. În România, autoritatea competentă este la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://www.dataprotection.ro/.dreptul la o cale de atac judiciară - aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supravegheredreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă invităm să utilizați datele de contact ale Casei, în primul rând adresa de e-mail [email protected]

Securitatea datelor cu caracter personal

Prin măsurile tehnice și organizatorice implementate, datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică.
Transmiterea datelor către terți

Casa Paleologu nu distribuie date cu caracter personal unui terţ, în alte scopuri decât cele descrise în contractul încheiat cu dumneavoastră și în prezenta Politică.
Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor noştri care întreţin sistemele IT,  prin intermediul cărora se efectuează plățile, agențiilor de turism, companiilor aviatice sau furnizorilor de servicii hoteliere. Cu toți acesți parteneri am încheiat convenții prin care ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt protejate adecvat, în conformitate cu prevederile legale și cu prezenta Politică.
Datele cu caracter personal nu vor fi transmise către state situate în afara Uniunii Europene.  

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Casa Paleologu nu va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate

Prezenta Politică a intrat în vigoare la 25 mai 2018.

Prezenta Politică a fost revizuită la 08.09.2019.