“Școala superioară de cadre” este unul dintre primele nume la care mă gîndisem în urmă cu zece ani pentru proiectul Casei Paleologu. Mi-a fost teamă că unii, lipsiți de umor, amintindu-și de Academia Ștefan Gheorghiu, vor reacționa pavlovian și vor zice că sînt comunist, marxist sau neomarxist. Alții ar fi considerat, poate, că mă țin de șotii.

Umorul nu exclude însă seriozitatea. Iar temenul de “cadre” este foarte potrivit, întrucît include atît leadershipul, cît și followershipul. Greșim atunci cînd punem carul înaintea boilor concentrîndu-ne exclusiv pe leadership și uitînd că orice lider bun a fost cîndva un bun follower. “Învață întîi să asculți și abia apoi să comanzi”, spunea înțeleptul Solon.

Cursul se adresează, așadar, cadrelor superioare ale societății capitaliste multilateral dezvoltate, care trebuie să fie bine antrenate în retorică, dialectică (gîndire critică) și gîndire strategică, să aibă totodată noțiuni clare de etică, economie, politică și diplomație. “Cultura generală”, spunea Charles de Gaulle, “este adevărata școală de comandament, pentru că formează inteligența și instinctul”.

Vom studia și discuta o varietate de materiale -biografii, discursuri, dezbateri, filme, texte filozofice, istorice și literare-, iar cursul se va desfășura online, întîlniri față în față cu lectorii și în deplasare. Cursanții vor avea de pregătit discursuri și scurte materiale scrise.

Theodor Paleologu