Mentoratul în retorică este un antrenament personalizat pentru cei care vor să-și îmbunătățească abilitățile oratorice și se adresează în mod special celor ce din punct de vedere profesional au nevoie să vorbească cât mai bine în public. Cicero observa deja că tipul de discurs trebuie să se potrivească personalității vorbitorului, începând de la acordul dintre temperament și imaginea publică (“ethos” în antichitate, “brand” în zilele noastre), continuând cu tipul de emoții (“pathos”) pe care le putem exprima în mod credibil și terminând cu registrele și figurile de stil care exprimă cel mai adecvat felul nostru de a fi.

Pe lângă obișnuitele servicii de “logograf” (“speechwriter”), mentoratul în retorică oferă un antrenament oratoric complet. Modul de lucru este în întregime adaptabil la nevoile celor interesați. Prima întâlnire este de evaluare, după care urmează să stabilim un onorariu și un calendar al întâlnirilor.