Maria Magdalena între istorie și legendă

Filmul recent al regizorului Garth Davis (2018) a readus în atenție figura fascinantă a Mariei Magdalena, primul martor al Învierii. De-a lungul secolelor, chipul Mariei Magdalena a primit interpretări tot mai elaborate și a dat naștere, mai ales în Occidentul medieval, unei devoțiuni aparte. Însă nici în Răsărit nu a rămas în umbră, deși aici nu întâlnim individualizarea pe care figura sa o cunoaște din ce în ce mai accentuat în arta și literatura Occidentului. În ultimele decenii, datorită unei atenții sporite față de literatura apocrifă și gnostică (să nu uităm că există o singură evanghelie gnostică atribuită unei femei, iar aceasta nu este alta decât Maria Magdalena!), asistăm la o interpretare în cheie contemporană, de multe ori fantezistă, a acestui personaj căruia tradiția canonică a creștinismului îi recunoaște un rol eminent. Cursul vă invită să parcurgem istoria Mariei Magdalena din primele secole până în vremea noastră și să aprofundăm rațiunile pentru care epoci succesive s-au aplecat cu neobosit interes asupra unei femei care își păstrează misterul.    

  • Cursul va avea o întâlnire, pe 19 iulie, de la ora 19:00, ora României.
  • Acest curs este online, de tip webinar live. 
  • La acest curs oferim burse elevilor și studenților, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pensionarilor sau clericilor, indiferent de confesiune. Detalii aici.
  • Cum vom proceda? Vom folosi o platformă de video online, unde ne vom vedea live de pe orice aparat dotat cu cameră video, microfon și acces la internet. În ziua de desfășurare a cursului veți primi pe email calea de acces către platforma unde întâlnirea noastră va fi găzduită online.